Gordon Sondland goes full John Dean in explosive impeachment testimony

Gordon Sondland testified in the House of Representatives today as part of their impeachment...

Read More